Modeli za ekološke in fizične probleme, numerične metode in programski paketi.

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja k pravemu razumevanju iz splošne biologije, s pomočjo predstavitve vseh glavnih tem ter izbranih primerov iz posameznega obravnavanega koncepta. Študent se seznani z različnimi nivoji biološke organiziranosti, ter razvije sposobnost razumevanja sestave organizmov iz posameznih organskih sistemov, tkiv, celic, organelov, molekul. Študent razvije veščine razumevanja in razlikovanja med posameznimi strokovnimi izrazi, kot so populacije, združbe, ekosistemi.

Cilj predmeta je študentom posredovati osnovna znanja iz biotehnologije, s posebnim poudarkom na okoljskih aplikacijah in vplivih biotehnoloških procesov na okolje. Predmet zgoščeno predstavi uporabo biotehnologije v industriji, medicini in kmetijstvu, obenem pa seznanja študenta s posledicami sproščanja biotehnoloških produktov v okolje in uporabo biotehnoloških metod za zaščito okolja. Študenti bodo dobili vpogled v različne nivoje biotehnologije, od osnovnih procesov na molekulski ravni, preko genskega spreminjanja organizmov, do pravnih regulativ uporabe gensko spremenjenih organizmov in principov nadzora.

The objective of this course is to show how a e-learning course can be create to support e-learning, for at distance students. This is only a test.

Here the participants of the moodle ("distance learning") teacher training course at UNG discuss e-didactics and e-pedagogy.