Osvojitev osnovnih pojmov s področja elektronskih procesov v nanostrukturah samostojno zbiranje literature in priprava seminarja s področja nanostruktur.