Študent osvoji strokovno terminologijo s področja vinogradništva in vinarstva. osnove poslovnega angleškega jezika. Obenem razvija sposobnost sporazumevanja v angleškem jeziku tako v splošnih kot tudi strokovnih okoliščinah./

Students acquire professional terminology in the fields of viticulture and enology, the basics of business English language and are able to communicate in English, both in non-formal as well as professional situations.