Osnovni cilj predmeta je, da študenti pridobijo potrebna osnovna znanja za razumevanje in uporabo različnih rentgenskih metod za karakterizacijo atomske in molekularne strukture materialov. S pridobljenimi znanji lahko načrtujejo in izberejo primerne rentgenske eksperimentalne metode za karakterizacijo materiala in aktivno sodelujejo pri izvedbi eksperimentov ter kritično pristopajo k  interpretaciji rezultatov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Main goal of the course is to gain knowledge to understand and use different x-ray methods for characterisation of atomic and molecular structure of materials. Students can choose adequate experimental methods for structural characterisation actively participate at experiments and critically evaluate the obtained results of the analysis.