Predmetni moduli programa DUP, 1. letnik.

e-učilnica modula Animacija za študente 1. letnika DUP.

e-učilnica predmeta Novi mediji za 1. letnik programa DUP.

e-učilnica modula Videofilm za študente 1. letnika DUP.

e-učilnica podpornega modula Digitalni praktikum za študente 1. letnika DUP.

e-učilnica podpornega modula Kreativni praktikum za študente 1. letnika DUP.

e-učilnica modula Zgodovina in teorija umetnosti in medijev za študente 1. letnika DUP.