Predmeti in moduli 2. letnika programa Digitalne umetnosti in prakse (DUP).

e-učilnica modula Animacija za študente 2. letnika DUP.

e-učilnica predmeta Fotografija za 2. letnik programa DUP.

e-učilnica modula Novi mediji za študente 2. letnika DUP.

e-učilnica modula Videofilm za študente 2. letnika DUP.

e-učilnica podpornega modula Digitalni praktikum za študente 2. letnika DUP.

e-učilnica podpornega modula Kreativni praktikum za študente 2. letnika DUP.

e-učilnica modula Zgodovina in teorija umetnosti in medijev za študente 2. letnika DUP.