Pri predmetu bomo literarno interpretacijo spoznali s praktičnega vidika. Uvodoma bomo spoznali nekaj interpretativnih zgledov, določili cilje našega srečevanja (kaj je literarna interpretacija?, kakšna je dobra literarna interpretacija?, kako jo lahko tudi sam našišem?), skozi kurz pa se bomo ob branju različnih besedil urili v pisanju literarnih interpretacij.