Diplomant bo pridobil poznavanje metod za reševanje kompleksnih in praktičnih problemov znotraj marketinga.

Študentje bodo pridobili naslednje kompetence:
- razumevanje temeljnih načel strateške strukture podjetja;
- raziskovanje osnov socialno-ekonomskih razmer in vplivov na trgih;
- zaključevanje prodaje;
- razumevanje poslovnih zadev na področju marketinga in konkurence;
- pripravljanje ustreznih predlogov rešitev marketinških problemov na analitični ravni;
- izvajanje tržne presoje.