Osnovni cilj predmeta je naučiti študente osnov uporabe informacijskih tehnologij v poslovanju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

  • znanja osnovnih konceptov s področja informacijskih sistemov in podlaga za razumevanje metodologij in tehnik za razvoj informacijskih sistemov,
  • poznavanje programskih orodij za podporo posameznim fazam razvoja informacijskih sistemov, ki so: snovanje, uvajanje, delovanje in vzdrževanje poslovnih informacijskih sistemov in podsistemov.