Pri predmetu spoznavamo zakonodajo s področja nadzora kakovosti grozdja in vina; potvorbe vin; poreklo, uporabo geografskega porekla v pridelavi vina; dovoljene enološke postopke v pridelavi vin različnih kakovostnih razredov; enološka sredstva; kakovostne zahteve za grozdje pri pripravi vina različnih kakovostnih razredov; spremljavo dozorevanja grozdja (metode in parametre); označevanje vina v prometu v Sloveniji in tujini;