Predmet uvaja študente v poznavanje običajnih oblik elektronskega poslovanja ter predstavi informacijske tehnologije in spletne storitve, ki izboljšujejo produktivnost poslovanja.

Vsebina predmeta je oblikovana na način, da nudi podporo študentom pri prepoznavanju in reševanju problemov povezanih z elektronskim poslovanjem. Predmet vključuje primere dobrih praks in izkušenj, ki omogočajo aktivno vključevanje študentov in jim pomagajo pri osvajanju znanja.