Spoznavanje osnovnih pojmov in zakonitosti geografskih informacijskih sistemov (GIS). Izobraževanje za pridobivanje teoretičnega znanja iz prostorske informatike s poudarki na izdelavi raziskovalnih aplikacij in uporaba za vsakdanjo rabo na področju prostorske informatike za okolje. Študentje bodo znanje praktično preizkušali pri predstavitvi svojih seminarskih nalog ter pregledi in-situ.