Poznavanje osnov in splošnih principov tržnega komuniciranja.

Spoznati marketinško prakso in aktualne načine promocije izdelkov živilskega izvora (vino)

V vsebini predmeta se tako povezujejo splošna znanja o potrošniški družbi z marketinškimi načeli in teorijo tržnega komuniciranja na primeru vina kot specifičnega izdelka na slovenskem ter globalnem trgu.