[SLO] Cilj predmeta je študentom posredovati temeljna znanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Študente bo usposobil za samostojno uporabo orodij informacijskih tehnologij, ki jim bodo koristila v času študija ter kasneje pri iskanju informacij in izdelavi poročil, projektnih nalog, predstavitev in drugega gradiva. Cilj je tudi prikazati trende na področju IKT in usposobiti študente, da jim sledijo.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The objective of the course is to make the students familiar to the basic knowledge of creation and storage of digital content and databases. This course will enable students to apply the acquired knowledge to relevant practical situations in the field. In this way, students will be able to master the digital resources and documents.

Course in PTF - web page