Osnovne metode za verjetnost

Naključne vrednosti, porazdelitve

Statistični podatki

Preverjanje hipoteze