Cilj predmeta je študentom posredovati temeljna znanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Študente bo usposobil za samostojno uporabo orodij informacijskih tehnologij, ki jim bodo koristila v času študija ter kasneje pri iskanju informacij in izdelavi poročil,  projektnih nalog, predstavitev in drugega gradiva. Cilj je tudi prikazati trende na področju IKT in usposobiti študente, da jim sledijo.