[SLO] Poznavanje osnovnih fizikalnih pojmov in zakonitosti iz področja mehanike, termodinamike, elektromagnetizma, geometrijske in valovne optike, in njihove medsebojne povezanosti. 
Poznavanje skalarnih in vektorskih fizikalnih količin kot so sila, delo, energija, gibalna in vrtilna količina, električno in magnetno polje, temperatura, lomni količnik, ... 
Razumevanje ohranitvenih zakonov 
Sposobnost uporabe zgoraj navedenih pojmov in znanj pri opisu in pojasnjevanju pojavov v naravnem okolju, sodobnih tehnoloških procesov in fizikalnih merilnih tehnik 
Sposobnost samostojno reševanti računske probleme iz elementarnih fizikalnih pojavov.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] Students are competent to use basic physical quantities, laws and concepts from the field of mechanics, thermodynamics, electromagnetism, geometrical and wave optics to describe and explain different physical phenomena in nature or in technological processes and measuring techniques. They know how to use conservation laws for energy, momentum, electric charge and mass. They can solve basic physical problems with mathematical tools.

Course in PTF - web page