[SLO] Osnovni cilj predmeta je naučiti študente temeljev strokovne terminologije v angleškem jeziku.
Študenti pridobijo naslednje kompetence: 

  • poznavanje temeljne strokovne terminologije v angleškem jeziku, ki se nanaša na področje poslovnih šudij in managementa. 
  • osvojiti principe uspešne poslovne komunikacije v angleškem jeziku; 
  • osvojiti principe temeljne angleške slovnice; 
  • osvojiti temeljne veščine kritičnega razmišljanja.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The key objective of the course is for students to acquire knowledge of fields-specific terminology in English, that is, to acquire the fundamental conceptual grounding related to these fields. 
Students obtain the following competencies: 

  • knowledge of terminology and concepts in the fields of business studies, management, and related fields. 
  • mastering the principles of successful business communication in English; 
  • mastering the principles of English grammar; 
  • mastering fundamental critical thinking skills.

Course in PTF - web page