[SLO] Cilj predmeta je seznanjanje študentov s temeljnimi koncepti varovanja informacij. Poudarki so na varovanju računalniških informacij, obvladovanju varnostnih tveganj in vzpostavitvi sistema varnostnih politik in postopkov.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] Objective of the course is to present the basic concepts of information security to students. The key ingredients are computer information security, security risk analysis and mitigation, and establishment of information security policy and procedures.

Course in PTF - web page