[SLO] Funkcija proizvodnih informacijskih sistemov je podpora vodenju procesov na vmesnem segmentu med fizičnim nivojem in poslovnim nivojem. Namen predmeta je seznaniti slušatelje z osnovno strukturo funkcij vodenja proizvodnega nivoja ter s koncepti informacijskih sistemov za podporo vodenju. Namen je tudi predstaviti mesto in vlogo proizvodnih informacijskih sistemov v integriranem informacijskem sistemu, predvsem pa zvezo s poslovnim nivojem.

Cilji predmeta so:

  • osvežiti osnove informacijskih sistemov in relacijo do proizvodnih procesov
  • pridobiti razumevanje osnovnih funkcij vodenja na proizvodnem nivoju
  • poudariti pomen informacijske podpore proizvodnemu managementu kot enega izmed stebrov uspešnega poslovanja
  • ilustrirati koncepte na praktičnih zgledih

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] ...

Course in PTF - web page