[SLO] Smisel predmeta je spoznavanje praktičnega dela za reševanje problemov v podjetju. Praktične izkušnje, ki jih bodo študentje dobili pri tem predmetu, jim bodo v pomoč pri hitrejši integraciji v delo podjetja ter dodatna referenca pri iskanju zaposlitve.
Praktični projekti bodo morali prinesti podjetjem merljive koristi. Področja projektov so lahko optimizacije v proizvodnji (SMED, kanban, JIT, TPM, izboljšave na področju izboljšanja kakovosti, zmanjšanja stroškov ali skrajšanja pretočnih časov), vpeljave novih tehnologij (raziskave trga, raziskave obstoječih tehnologij, sodelovanje z raziskovalnimi institucijami, povezovanje podjetij v mreže, grozde ali druge oblike sodelovanja), reorganizacija in podobno. Projekti bodo lahko tudi interdisciplinarni in se bodo lahko izvajali v skupini, pri čemer se bodo študentje hkrati usposabljali za timsko delo. Obseg posameznega projekta bo največ pol leta.
Predmet je naravnan predvsem praktično. Teoretični del je omejen na uvod, v katerem bodo slušatelji seznanjeni z osnovami pristopa k projektu (definicija, vodenje in spremljanje projekta, nekaj osnovnih orodij, ki se najbolj pogosto uporabljajo pri takih projektih). Preostali del je praktično delo na projektu za konkretno podjetje. V času trajanja projekta bodo potekali vmesni koordinacijski sestanki med študentom, podjetjem in mentorjem. Študentje bodo pripravili pisno poročilo o izvedbi projekta. Predvidena je tudi zaključna predstavitev.
Projekt se bo v kar največji meri navezoval na obvezne predmete 1. letnika, zlasti Ekonomiko za inženirje in Uvod v sodobne tehnološke sisteme. Glede na skupinsko naravo projekta bo individualni prispevek posameznega študenta po možnosti čim bolj usklajen z njegovimi specifičnimi interesi in s tem povezanimi izbirnimi predmeti.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] ...

Course in PTF - web page