[SLO] Spoznavanje osnovnih pojmov in zakonitosti okoljskih in geografskih informacijskih sistemov (GIS). Izobraževanje za pridobivanje teoretičnega znanja iz prostorske informatike, ki bo preneseno v prakso na vajah. Cilj predmeta je tudi usposobiti slušatelje za vsakdanjo rabo GIS orodij pri reševanju okoljskih izzivov. Študentje bodo znanje praktično preizkušali na vajah ali v okviru svojih seminarskih nalog.

Tečaj v FZO - spletni stran

[ENG] Building knowledge of basic terms and rules in environmental information systems and GIS, strengthening theoretical spatial informatics foundation that will be applied in exercises. Additional objective of the course is to educate students for a daily use of GIS for solving environmental challenges. Students will test their competences during exercises or their seminars.

Course in FZO - web page