Osnovni cilj predmeta je spoznati uporabo kemijskih principov in orodij za razlago geoloških in okoljskih procesov. Slušatelji spoznajo porazdelitev elementov v posameznih sferah (litosferi, atmosferi, hidrosferi in biosferi) in osnovne mehanizme in zakonitosti njihove migracije in prerazporejanja, seznanijo pa se tudi z obnašanjem najpogostejših onesnažil in njihovimi transfor-macijami v naravnem okolju v stiku z vodo, tlemi in kamninami. Ob koncu tečaja slušatelji poznajo pomen kemije in njeno uporabo za reševanje problemov v realnih naravnih sistemih in razlago kompleksnih procesov, ki posegajo na področja kemije, geologije, biologije, hidrologije, pedologije in človekovih dejavnosti.