Ta predmet predstavlja uvod v sodobno formalno pomenoslovno teorijo. Raziskovali bomo, kako je skladenjskim strukturam sistematično pripisana interpretacija. Podrobno si bomo ogledali naslednje teme:  Teorije pomena,  kompozicionalnost in skladenjsko-semantični vmesnik, predikacija, odnosi in neglagolski predikati, modifikacija, določnost, kvantificiranje, negacija in logični povezovalci, doseg in dvoumnost.