Predmet bo razmejil jezikoslovje v ožjem smislu od jezikoslovja v širšem smislu. V okviru jezikoslovja v ožjem smislu bo predmet naredil pregled skozi glavne veje jezikoslovja: glasoslovje, oblikoslovje, skladnjo in pomenoslovje, ter vsako predstavil z njenim metodološkim aparatom in glavnim področjem zanimanja. Predstavljeno bo zgodovinsko jezikoslovje s tipološkimi razvrstitvami jezikov ter osnove sociolingvistike. Predstavljene bodo pomožne jezikoslovne vede in njihova uporabnost pri preučevanju jezika.