[SLO] Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s temelji strateškega vodenja podjetij ter obvladovanja stroškov poslovnih sistemov in procesov.
Poseben poudarek je na obvladovanju stroškov.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The main objective of the course is to acquaint students with the fundamentals of strategic business management and cost management of business systems and processes.
Special emphasis is on cost control.

Course in PTF - web page