Študenti pri predmetu tekočina, valovanje in toplota obravnavajo osnovne pojme iz klasične fizike iz področja mehanike tekočin in termodinamike. Pri vajah študentje osvojijo osnovne računske tehnike za samostojno kvantitativno obravnavo elementarnih fizikalnih pojavov.