Študentje izvajajo praktične vaje iz področja elektrike. Samostojno izvedejo več poskusov, ki so vnaprej pripravljeni. Nato obdelajo rezultate in jih tudi ustrezno predstavijo v pisnem poročilu. Do konca tega predmeta bo študent sposoben samostojno izvesti lažji poskus, ki zajema naslednje korake:

  • priprava na poskus, pregled literature meritev in beleženje podatkov
  • statistična obdelava podatkov, linearizacija modelov, iskanje koeficientov premice in njihovih napak
  • pisanje poročila meritve in predstavitev rezultatov obdelave podatkov
  • zagovor rezultatov