Pri predmetu študenti spoznajo osnove astronomskih opazovanj, obdelave in analize fotometričnih in spektroskopskih astronomskih posnetkov ter izvedejo samostojen opazovalni projekt.