Pri predmetu bodo študenti spoznavali različne metode in področja sodobnih astrofizikalnih raziskav. S spoznavanjem odprtih vprašanj in najpomembnejših aktualnih mednarodnih projektov na različnih področjih astrofizike bodo dobili širši pregled, razvijali sposobnost učinkovitega in kritičnega sprejemanja informacij, znanstvene komunikacije in argumentiranega razpravljanja, kar jim bo koristilo pri nadaljnjem razvoju kariere.