Pri predmetu študenti dobijo izkušnje pri numeričnem modeliranju astrofizikalnih pojavov in pri obdelavi in analizi setov astrofizikalnih podatkov.