Osnovni cilj predmeta je naučiti študente osnov uporabe informacijskih tehnologij v poslovanju.

Študenti pridobijo znanje osnovnih konceptov s področja informacijskih sistemov in podlago za razumevanje metodologij in tehnik za razvoj informacijskih sistemov, kakor tudi poznavanje programskih orodij za podporo posameznim fazam razvoja informacijskih sistemov, ki so: snovanje, uvajanje, delovanje in vzdrževanje poslovnih informacijskih sistemov in podsistemov.