Študent se seznani z gospodarskim pomenom vinarstva v Sloveniji in osvoji temeljna znanja o dozorevanju grozdja; osnovni kemijski sestavi grozdja, mošta in vina;fizikalno-kemijskih lastnostih; biokemijskih in mikrobioloških procesih. Spozna različne tehnološke sheme predelave grozdja in pridelave vina; postopke nege mladega vina, stabilizacije in stekleničenja vina, zorenja in staranja vina ter prehranski vidik.