[SLO] Osnovni namen predmeta »Sociologija organizacije in poslovno komuniciranje« je poučiti študente o temeljnih znanjih s področja socioloških procesov in pojavov, s katerimi se bodo srečevali skozi vsakodnevno prakso. Brez prepoznavanja in poznavanja osnovnih procesov in pojavov (skupina, skupinska dinamika, uspešno komuniciranje, aktivno poslušanje, vodenje, delegiranje, reševanje sporov oziroma konfliktov, organizacijska klima in kultura itn.) v proizvodnih organizacijah, kot tudi v javnih službah, strokovnjaki s področja tehničnih znanj ne morejo biti uspešni. Voditi ljudi k skupaj zastavljenemu cilju in pri tem skrbeti za dobro in ustvarjalno klimo ter veliko stopnjo zaupanja in sodelovanja je težka naloga, ki se je brez poznavanja osnovnih socioloških procesov in predpostavk preprosto ne da izpeljati.

[ENG]