Predmet pokriva skladnjo slovenskega jezika in je namenjen seznanjanju študentov z osnovnimi lastnostmi slovenske skladnje ter primerjanju skladnje knjižnega jezika s skladnjo pogovornega jezika. Skladnjo se bo predstavljalo in analiziralo tako v okviru bolj tradicionalnih pristopov, kot v okviru slovnice načel in parametrov. Pridobljeno znanje z različnih področji bomo na koncu skušali povezali v zaključeno celoto.