[SLO] Podati temeljna znanja in novejše študijske ugotovitve s področja komuniciranja, ki jih vodja potrebuje pri svojem delu. S pomočjo vaj razvijati komunikacijske spretnosti in navajati študente na uporabo novih spoznanj in povezovanj le-teh z managerskimi nalogami.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] ...

Course in PTF - web page