[SLO] Namen predmeta je predstaviti osnovne koncepte zveznega vodenja v industrijskih procesih, predstaviti osnovne zapise in oblike signalov, ki nastopajo v zveznih procesih. Pri modeliranju in analizi sistemov obravnavamo matematično modeliranje in različne zapise sistemov. V zadnjem delu predmeta obravnavamo metode analize in načrtovanja zveznih sistemov vodenja.

Cilji predmeta so:

  • seznaniti slušatelje s teoretičnimi osnovami modeliranja, simulacije in vodenja,
  • jih naučiti sistemskega razumevanja in pristopanja k problemom vodenja industrijskih procesov,
  • jih usposobiti za kompetentne sogovornike načrtovalcem in razvijalcem sistemov vodenja.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG]  Course objectives: to teach theoretical principles of modelling, computer simulation and control, to teach students the system engineering approach and understanding of the industrial control systems, to train competent professionals that are able to communicate with control-systems design engineers.

Competences:

  • knowledge of fundamental concepts of continuous control in industry,
  • knowledge of fundamental forms of signals that can be found in continous-time systems and their transformation to discrete form,
  • knowledge of modelling and analysis of continous-time and discrete-time systems, basic knowledge of continous-time control design methods, knowledge of methods for the analysis of closed-loop systems in the time domain.

Course in PTF - web page