[SLO] Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja ustvarjanja in shranjevanja digitalnih vsebin in baz podatkov. Ta predmet bo študentom omogočil uporabo pridobljenega znanja v ustreznih praktičnih situacijah s tega področja. Na ta način bo študente usposobil za obvladovanje digitalnih virov in dokumentov.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The main objective of the course is to make the students familiar to the basic knowledge of information and communication technologies. Students will be able to independently use information technology tools during the course of the study and, subsequently for searching information and preparing reports, project assignments, presentations, and other materials. The objective is also to present trends in iCT and to prepare students to follow them.

Course in PTF - web page