[SLO] Namen predmeta je zagotoviti matematično znanje in veščine, ki so potrebne pri kvalitativnem in kvantitativnem študiju poslovnih/finančnih problemov. Študenti se naučijo osnovnih konceptov teorija verjetnostnega računa in statistike, z uporabo Excela/Geogebre.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The objective is to provide mathematical knowledge and skills needed for qualitative and quantitative analyzing of concrete business/financial problems. The students learn the basic concepts of theory of probability and statistics, using Excel/GeoGebra.

Course in PTF - web page