[SLO] Osnovni cilj predmeta je študentom, katerih študijski cilji niso bazično elektrotehniški, predstaviti principe elektrotehnike in elekltronike. Študijsko gradivo je tako predstavljeno na bazičnem nivoju s povdarkom na analitičnem reševanju praktičnih problemov. Študenti se preko reševanja problemov tako seznanijo z uporabo elektrotehnike in elektronike v vsakdanjem življenju.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The basic objective of this course is to present the principles of electrical and electronic engineering to an audience composed of non electrical engineering majors. A second objective is to present the essential material in an uncomplicated fashion, focusing on the important results and applications and presenting the students with the most appropriate analytical and computational tools to solve a variety of practical problems. Final objective of the course is to illustrate, by the way of example, a number of relevant applications of electrical engineering principles.

Course in PTF - web page