[SLO] Diplomant bo pridobil poznavanje metod za reševanje kompleksnih in praktičnih problemov znotraj različnih oblik sodobnega marketinga. Študentje bodo pridobili naslednje kompetence:
- razumevanje temeljnih načel vtkanosti strateškega marketinga v vse dejavnosti podjetja;
- raziskovanje priložnosti uporabe novih medijev pri razvoju marketinga;
- zaključevanje prodaje;
- razumevanje poslovnih zadev na področju marketinga in konkurence;
- pripravljanje ustreznih predlogov rešitev marketinških problemov na analitični ravni;
- izvajanje tržne presoje;
- osvajanje strokovnega angleškega jezika s področja marketinških ved.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] Marketing strategies, weband new media

Course in PTF - web page