[SLO] Osnovni cilj predmeta je naučiti študente osnov uporabe informacijskih tehnologij v poslovanju. Študenti pridobijo naslednje kompetence:

  • znanja osnovnih konceptov s področja informacijskih sistemov in podlaga za razumevanje metodologij in tehnik za razvoj informacijskih sistemov,
  • poznavanje programskih orodij za podporo posameznim fazam razvoja informacijskih sistemov, ki so: snovanje, uvajanje, delovanje in vzdrževanje poslovnih informacijskih sistemov in podsistemov.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The primary goal of this course is to teach students the principles of using information technologies in business. Students obtain the following competencies:

  • knowledge of basic concepts from information systems field and basics for understanding methodologies and techniques for developing information systems,
  • knowledge of software tools that support individual phases of IS development, like, for example, analysis, design, implementation, testing, etc.

Course in PTF - web page