[SLO] Cilj predmeta je študente naučiti razumevanja osnovnih sodobnih proizvodnih sistemov, integrirane zaščite okolja in načrtovanja novega produkta. Obravnavana snov je dopolnjena s številnimi praktičnimi primeri in ekskurzijo. Študentje v okviru predmeta pripravijo seminar, ki podrobneje osvetli eno izmed obravnavanih tem.
Študenti pridobijo naslednje kompetence: okolju prijazno in ekonomično upravljanja s sodobnimi proizvodnimi sistemi.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The aim of this course is to teach the students understanding of basic modern production systems integrated environmental protection in new product design. Discussed issues are complemented by a number of practical examples and excursion. Students in this course prepare seminar, with a more detailed discussion on the issues addressed.
Students will acquire the following competences: environmentally-friendly and economical management of modern production sysms.

Course in PTF - web page