[SLO] Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja ustvarjanja in shranjevanja digitalnih vsebin in baz podatkov. Ta predmet bo študentom omogočil uporabo pridobljenega znanja v ustreznih praktičnih situacijah s tega področja. Na ta način bo študente usposobil za obvladovanje digitalnih virov in dokumentov.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The objective of the course is to make the students familiar to the basic knowledge of creation and storage of digital content and databases. This course will enable students to apply the acquired knowledge to relevant practical situations in the field. In this way, students will be able to master the digital resources and documents.

Course in PTF - web page