[SLO] V okviru predmeta se slušateljem predstavi pomen poslovnih logističnih procesov, katerih glavni cilj je planska preskrba z materialom v okviru posameznega podjetja. V uvodnem delu se oriše zgodovinski razvoj logistike, definira njene podsisteme in njen sedanji pomen. Logistiko se obravnava kot podproces poslovnega procesa podjetja, kjer se definirajo namen, cilji, elementi, ki vstopajo in izstopajo iz procesa, organiziranost in kadri ter ostali vplivni dejavniki.

[ENG]