[SLO] Osnovni cilj praktičnega usposabljanja je študente usmeriti v praktično delo in njihovo znanje uskladiti s potrebami gospodarstva. Namen praktičnega usposabljanja je, da študent v praksi preizkusi metodološka in strokovna znanja, pridobljena s študijem. Delo zato poteka v povezavi študent, mentor v podjetju in mentor na šoli. Podjetjem in drugim ustanovam, ki sodelujejo pri praktičnem usposabljanju študentov, ponuja tudi možnost, da si poiščejo in izoblikujejo svoje bodoče kadre. Praktično usposabljanje naj bo zastavljeno tako, da ga je možno nadaljevati v diplomsko delo.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] Practical placement takes place in a company selected by the student and is tutored by one supervisor in the company and another at school. Students thus have the opportunity to make use of their knowledge in practice and to tune it to the actual needs of the economic environment. Practical placement activities may also cover searching for and gathering material as well as studying relevant problems for the preparation of the diploma thesis.

Course in PTF - web page