[SLO] Cilji predmeta so:

 • seznaniti slušatelje s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi znanji za učinkovito sodelovanje pri načrtovanju in razvoju programskih sistemov,
 • jim predstaviti nekaj praktičnih primerov načrtovanja in razvoja programskih sistemov, in
 • jih usposobiti za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

 • osnovna znanja sodobnih informacijskih tehnologij,
 • tehnološka in organizacijska znanja za načrtovanje in razvoj programskih sistemov,
 • praktična znanja načrtovanja in razvoja programskih sistemov,
 • znanja potrebna za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The course has the following objectives:

 • explain the role of the modern information technologies to the students, give them sufficient technological and organizational skills to participate in the process of designing and developing information systems,
 • present several practical cases of designing and developing information systems, and
 • teach them the skills required to lead the design and development of an information systems in a concrete business environment.

Students acquire the following competences:

 • basic knowledge of the modern information technologies,
 • technological and organizational knowledge for designing and developing information systems,
 • practical skills for designing and developing information systems,
 • required skills to lead and control projects of developing information systems in a concrete business environment.

Course in PTF - web page