[SLO] Študent spozna in razume osnovne zakonitosti merjenj fizikalnih količin, zajemanja in obdelave podatkov, analize merskih napak ter se nauči uporabe ustreznih numeričnih matematičnih orodji. Seznani se z osnovami moderne fizike, ki so potrebna za razumevanje obravnavanih eksperimentalnih metod. Osrednji del predmeta je namenjen obravnavi merilnih metod iz področji laserske merilne tehnike, merilnih metod z infra-rdečo, ultravijolično in rentgensko svetlobo ter uporabo ionizirajočih sevanj v industriji. Študent se nauči samostojne uporabe, analize in interpretacije obravnavanih merskih metod in merskih instrumentov. Pri predmetu spozna tudi osnovne elemente zaščite za delo z ionizirajočimi sevanji.
Eden od ciljev je tudi to, da se študenti naučijo samostojno nadgrajevati svoje znanje iz (hitro razvijajočega se) področja merilnih metod s pomočjo strokovne literature in informacij na svetovnem spletu in novo znanje uporabiti v praksi.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] Main goal of the course is that students gain knowledge, understands and are able to use different contemporary spectroscopic and microscopic measurement techniques with IR, visible, UV and X-ray light. Students understand principles of modern physics, numerical and analytical methods necessary for interpretation and evaluation of measured data and error analysis. Student can critically evaluate the obtained results of the analysis. They know basic elements of radiation protection needed for the work with ionisation radiation.
One of the important competences is that students have the ability to autonomously upgrade their knowledge in the fast developing field of contemporary measurement techniques.

Course in PTF - web page