[SLO] Cilj predmeta je naučiti študente napredne metode, tehnike in sisteme za podporo zahtevnih realnih odločitvenih problemov. Poudarek je na spoznavanju in obvladovanju metod odločitvene analize in večparametrskega modeliranja, praktični uporabi programske opreme za podporo pri odločanju ter na reševanju zahtevnih praktičnih odločitvenih problemov.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The aim of this course is to learn advanced methods, techniques and systems for supporting complex real-life decision-making tasks. Special emphasis is on learning and mastering methods of decision analysis and multi-attribute modeling, practical use of decision-support software, and solving complex real-life decision problems.

Course in PTF - web page