Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti z osnovami tehničnega risanja, opisne geometrije, računalniško podprtega konstruiranja ter programske opreme za sodobno računalniško podprto inženirsko delo (vizualizacija, predstavitve in upodobitve, navidezna resničnost, analize, animacije, simulacije, hiter razvoj prototipov, povratni inženiring).

Učni načrt omogoča študentom praktično usposabljanje v okviru predavanj, vaj in izdelave seminarske naloge, vezane na inženirsko delo.